A_FIFU

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
21 2 A25S1 or A25S2 or A25S3 or A25S4
27 2 A31S1 or A31S2 or A31S3 or A31S4

Svartittel:

Brødtekst:

Du må være oppmerksom på at det alltid er de aksjene du anskaffet først som skattemessig blir realisert først (FIFU-prinsippet). Det gjelder selv om aksjene du realiserer er på en annen konto ,en annen bank eller megler enn de som du anskaffet først. Hvis du ikke kan sannsynliggjøre handelstidspunktet, skal aksjer med laveste inngangsverdi anses realisert først.