A_FIFU_92

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
22 2 A25S5 or A25S6
28 2 A31S5 or A31S6

Svartittel:

Brødtekst:

I utgangspunktet vil det alltid være de aksjene du anskaffet først som skattemessig anses realisert først (FIFU-prisippet) Du har kjøpt aksjene før 1992 og da anses alle aksjene å være handlet 1. januar 1992 i forhold til FIFU prinsippet. Har noen av aksjene ulik Inngangsverdi, står du fritt til å velge hvilke aksjer du anser realisert først.