A_Føre_Aksjelønn

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
8 1 (A1S2 or A2S3 or A2S4) and (A5S2 or A6S2 or A8S2 or A11S2) and A38S1

Svartittel:

Brødtekst:

Dette skal du eventuelt føre i Skattemeldingen

Post

Beskrivelse

2.1.5

Eventuelt Annen arbeidsinntekt – Kjøp av aksjer til underkurs