A_Føre_Formue_NO_AS

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
14 1 (A1S2 or A2S3 or A2S4) and (A5S1 or A11S1) and A38S1

Svartittel:

Brødtekst:

Dette skal du føre i Skattemeldingen

Post

Beskrivelse

2.1.5

Eventuelt Annen arbeidsinntekt – Kjøp av aksjer til underkurs

4.1.8

Formue av verdipapir ikke i verdipapirregisteret