A_Føre_Formue_Utl

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
5 1 (A1S2 or A2S3 or A2S4) and (A6S1 or A8S1) and not A38S1

Svartittel:

Brødtekst:

Dette skal du føre i Skattemeldingen

Post

Beskrivelse

4.6.2

Formue av utenlandske verdipapirer ikke i verdipapirregisteret (VPS)