Alle temasider og kalkulatorer for hjelp med skattemeldingen (selvangivelsen) viser nå regelverk og satser for 2016. Innholdet vil være oppdatert med 2017-satser og regelverk før skattemeldingen for 2017 åpner i april.

A_Føre_Formue_Utl_AS

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
13 1 (A1S2 or A2S3 or A2S4) and (A6S1 or A8S1) and A38S1

Svartittel:

Brødtekst:

Dette skal du føre i Skattemeldingen

Post

Beskrivelse

2.1.5

Eventuelt Annen arbeidsinntekt – Kjøp av aksjer til underkurs

4.1.8

Formue av verdipapir ikke i verdipapirregisteret