Alle temasider og kalkulatorer for hjelp med skattemeldingen (selvangivelsen) viser nå regelverk og satser for 2016. Innholdet vil være oppdatert med 2017-satser og regelverk før skattemeldingen for 2017 åpner i april.

A_Føre_GT_F_Utl

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
8 1 (A1S2 or A2S3 or A2S4) and (A6S1 or A8S1)
11 1 (A1S2 or A2S3 or A2S4) and (A6S1 or A8S1) and not A31S1

Svartittel:

Brødtekst:

Dette skal du føre i Skattemeldingen

Post

Beskrivelse

3.1.10

Eventuell Skattepliktig gevinst ved salg av aksjer mv. (RF-1059)

3.3.10

Eventuelt Tap ved salg av aksjer mv. (RF-1059)

4.6.2

Formue av utenlandske verdipapirer ikke i verdipapirregisteret (VPS)