A_Føre_GT_F_Utl_AS

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
12 1 (A1S2 or A2S3 or A2S4) and (A6S1 or A8S1) and A31S1

Svartittel:

Brødtekst:

Dette skal du føre i Skattemeldingen

Post

Beskrivelse

2.1.5

Eventuelt Annen arbeidsinntekt – Kjøp av aksjer til underkurs

3.1.10

Eventuell Skattepliktig gevinst ved salg av aksjer mv. (RF-1059)

3.3.10

Eventuelt Tap ved salg av aksjer mv. (RF-1059)

4.6.2

Formue av utenlandske verdipapirer ikke i verdipapirregisteret (VPS)