A_Føre_U_F_No_AS

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
12 1 (A2S1 or A2S2) and (A5S1 or A11S1) and A38S1

Svartittel:

Brødtekst:

Dette skal du føre i Skattemeldingen

Post

Beskrivelse

2.1.5

Eventuelt Annen arbeidsinntekt – Kjøp av aksjer til underkurs

3.1.7

Skattepliktig utbytte på aksjer mv. (RF-1059)

4.1.8

Formue av verdipapir ikke i verdipapirregisteret