A_Føre_U_F_Utl_AS

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
10 1 (A2S1 or A2S2) and (A6S1 or A8S1) and A38S1

Svartittel:

Brødtekst:

Dette skal du føre i Skattemeldingen

Post

Beskrivelse

2.1.5

Eventuelt Annen arbeidsinntekt – Kjøp av aksjer til underkurs

3.1.7

Skattepliktig utbytte på aksjer mv. (RF-1059)

4.6.2

Formue av utenlandske verdipapirer ikke i verdipapirregisteret (VPS)