A_Føre_U_GT

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
5 1 (A2S1 or A2S2) and (A5S2 or A6S2 or A8S2 or A11S2)
5 1 (A2S1 or A2S2) and (A5S2 or A6S2 or A8S2 or A11S2) and not A31S1

Svartittel:

Brødtekst:

Dette skal du føre i Skattemeldingen

Post

Beskrivelse

3.1.7

Skattepliktig utbytte på aksjer mv. (RF-1059)

3.1.10

Eventuell Skattepliktig gevinst ved salg av aksjer mv. (RF-1059)

3.3.10

Eventuelt Tap ved salg av aksjer mv. (RF-1059)