Noen temasider og kalkulatorer for hjelp med skattemeldingen (selvangivelsen) viser regelverk og satser for 2016. Innholdet vil være oppdatert med 2017-satser og regelverk før skattemeldingen for 2017 åpner i april.

A_Føre_Utbytte

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
7 1 (A2S1 or A2S2) and (A5S2 or A6S2 or A8S2 or A11S2) and not A38S1

Svartittel:

Brødtekst:

Dette skal du føre i Skattemeldingen

Post

Beskrivelse

3.1.7

Skattepliktig utbytte på aksjer mv. (RF-1059)

Du har oppgitt at du har mottatt utbytte, men at du ikke eier aksjene ved utgangen av året eller at du har redusert beholdningen i løpet av året. Dersom dette er utbyttebetaling som ble vedtatt utbetalt av selskapet i fjor, men først ble faktisk utbetalt i år skulle dette vært ført i Skattemeldingen for fjoråret.

Har du mottatt utbytte for aksjer du ikke har eid på noe tidspunkt i løpet av året, må du føre dette direkte i skattemeldingen.