Alle temasider og kalkulatorer for hjelp med skattemeldingen (selvangivelsen) viser nå regelverk og satser for 2016. Innholdet vil være oppdatert med 2017-satser og regelverk før skattemeldingen for 2017 åpner i april.

A_Føre_Utbytte_AS

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
15 1 (A2S1 or A2S2) and (A5S2 or A6S2 or A8S2 or A11S2) and A38S1

Svartittel:

Brødtekst:

Dette skal du føre i Skattemeldingen

Post

Beskrivelse

2.1.5

Eventuelt Annen arbeidsinntekt – Kjøp av aksjer til underkurs

3.1.7

Skattepliktig utbytte på aksjer mv. (RF-1059)