Noen temasider og kalkulatorer for hjelp med skattemeldingen (selvangivelsen) viser regelverk og satser for 2016. Innholdet vil være oppdatert med 2017-satser og regelverk før skattemeldingen for 2017 åpner i april.

A_Formue_Notert

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
26 2 A6S1
32 2 A6S1
23 1 A6S1

Svartittel:

Brødtekst:

Hvordan beregne skattemessig formue

Aksjer i børsnoterte selskaper verdsettes til kursverdien 31.12.

Dersom børsnotering er suspendert ved årsskiftet, verdsettes aksjene på samme måte som ikke-børsnoterte aksjer. For utenlandske selskaper betyr det at du skal bruke antatt omsetningsverdi. Dette vil i de fleste tilfeller bety siste omsetningskurs før suspensasjonen.

Aksjeverdien basert på kursen den 31.12, skal føres i post 4.6.2 i Skattemeldingen.