Noen temasider og kalkulatorer for hjelp med skattemeldingen (selvangivelsen) viser regelverk og satser for 2016. Innholdet vil være oppdatert med 2017-satser og regelverk før skattemeldingen for 2017 åpner i april.

A_Formue_Unotert_NO_Stiftet

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
29 2 A12S5 and not (A12S2 or A12S3 or A12S4 or A12S6 or A12S7)
35 2 A12S5 and not (A12S2 or A12S3 or A12S4 or A12S6 or A12S7)
26 1 A12S5 and not (A12S2 or A12S3 or A12S4 or A12S6 or A12S7)

Svartittel:

Brødtekst:

Hvordan beregne skattemessig formue

Hvis selskapet ble stiftet i det året du skal levere Skattemeldingen for, settes formuesverdien til det du betalte for aksjene (summen av aksjekapital og overkurs). Dette beløpet skal føres i post 4.1.8.