Alle temasider og kalkulatorer for hjelp med skattemeldingen (selvangivelsen) viser nå regelverk og satser for 2016. Innholdet vil være oppdatert med 2017-satser og regelverk før skattemeldingen for 2017 åpner i april.

A_Formue_Unotert_NO_Unntak

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
28 2 A12S2 or A12S3 or A12S4 or A12S6 or A12S7
34 2 A12S2 or A12S3 or A12S4 or A12S6 or A12S7
25 1 A12S2 or A12S3 or A12S4 or A12S6 or A12S7

Svartittel:

Brødtekst:

Hvordan beregne skattemessig formue

Aksjer i ikke børsnoterte selskaper som har hatt en av selskapshendelsene i listen under det siste året, skal verdsettes til den skattemessige formuesverdien ved årets slutt (31/12 i det året du leverer Skattemeldingen for):

  • Aksjekapitalen i selskapet er forhøyet eller satt ned, og det er foretatt innbetaling til selskapet fra aksjonærene eller utbetaling fra selskapet til aksjonærene.
  • Selskapet har ervervet egne aksjer uten nedskrivning av aksjekapitalen. Dette kan for eksempel være aktuelt ved fusjon av morselskap inn i et datterselskap hvor datterselskapet ved fusjonen erverver egne aksjer.
  • Aksjeselskapet er stiftet i løpet av inntektsåret ved overgang fra enkeltpersonforetak eller selskap med deltakerfastsetting til aksjeselskap.
  • Aksjene er strøket fra notering på børs..

Du skal føre din andel selskapets formuesverdi ved årets slutt i post 4.1.8 i Skattemeldingen.