A_Formue_Unotert_NO_Vanlig

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
27 2 A12S1 and not (A12S2 or A12S3 or A12S4 or A12S5 or A12S6 or A12S7)
33 2 A12S1 and not (A12S2 or A12S3 or A12S4 or A12S5 or A12S6 or A12S7)
24 1 A12S1 and not (A12S2 or A12S3 or A12S4 or A12S5 or A12S6 or A12S7)

Svartittel:

Brødtekst:

Hvordan beregne skattemessig formue

Hvordan beregne skattemessig formueFor aksjer i ikke børsnoterte selskaper, skal du som hovedregel føre din andel av selskapets formuesverdi ved årets begynnelse, i post 4.1.8 i Skattemeldingen