Noen temasider og kalkulatorer for hjelp med skattemeldingen (selvangivelsen) viser regelverk og satser for 2016. Innholdet vil være oppdatert med 2017-satser og regelverk før skattemeldingen for 2017 åpner i april.

A_Formue_Unotert_Utl_Doku

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
23 2 A10S1
29 2 A10S1
20 1 A10S1

Svartittel:

Brødtekst:

Hvordan beregne skattemessig formue

Har det ikke funnet sted noen omsetning av aksjene under slike forhold at det er grunn til å tro at vederlaget gir uttrykk for aksjenes reelle omsetningsverdi, må en bygge på tilgjengelige opplysninger om det utenlandske selskapet. Du plikter i tilfelle å skaffe til veie et tilstrekkelig opplysningsgrunnlag.

Opplysningsgrunnlaget trenger du ikke legge ved Skattemeldingen, men du må kunne legge frem dokumentasjon om vi spør. Du bruker  denne omsetningsverdien for å beregne formuesverdien som føres i post 4.6.2 i Skattemeldingen.