A_Formue_Unotert_Utl_Oms

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
25 2 A9S1
31 2 A9S1
22 1 A9S1

Svartittel:

Brødtekst:

Hvordan beregne skattemessig formue

Ikke-børsnoterte aksjer i utenlandske selskaper verdsettes til aksjens antatte omsetningsverdi ved utgangen av året du skal levere Skattemeldingen for. Du plikter å skaffe til veie tilstrekkelig opplysningsgrunnlag.

Grunnlaget trenger du ikke legge ved Skattemeldingen, men du må kunne legge frem dokumentasjon om vi spør. .

Du skal føre aksjeverdien basert på den antatte omsetningsverdien i post 4.6.2 i Skattemeldingen.