A_Formue_Unotert_Utl_Sans

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
24 2 A10S2
30 2 A10S2
21 1 A10S2

Svartittel:

Brødtekst:

Hvordan beregne skattemessig formue

Du kan kreve at ikke-børsnoterte aksjer i utenlandske selskaper verdsettes etter samme regler og verdsetting som for aksjer i ikke-børsnoterte norske selskaper. Det betyr for eksempel at formuesverdien for aksjene skal baseres på selskapets formuesverdier ved inntektsårets inngang, og at forretningsverdi (goodwill) ikke skal være med i formuesverdien.

Forutsetningen for verdsetting etter forholdsmessig andel av selskapets samlede formuesverdier, er at du kan sannsynliggjøre selskapets samlede skattemessige formuesverdi. Verdsettingen av formuesobjekter i det utenlandske selskapet skal følge de norske skattereglene for slik verdsetting. Du må  også kunne sannsynliggjøre fordelingen av den samlede formuesverdien på selskapets aksjer. Skattekontoret som fastsetter skatten for deg skal foreta verdsettingen.

Dokumentasjonen kan du legge ved skattemeldingen, og du kan be  ditt skattekontor om hjelp til å foreta den skattemessige verdsettelsen.