A_GevTap_Overskrift

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
14 1
20 1

Svartittel:

Brødtekst:

Hvordan beregne skattepliktig gevinst / fradragsberettiget tap

Skattemessig snakker vi om inngangsverdi og utgangsverdi. Inngangsverdien er det du har betalt for aksjen ved kjøp. Utgangsverdien er den salgsverdien som aksjene ble solgt til. For arv og gave se nærmere om reglene for fastsetting av inngangsverdi og utgangsverdi.