A_Hist_Skjermrente

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
66 3 not A25S1
60 3 not A31S1

Svartittel:

Brødtekst:

Hva er den historiske skjermingsrenten

Eierskap 31.12 følgende år

Skjermings renten

2006

2,1 %

2007

3,3 %

2008

3,8 %

2009

1,3 %

2010

1,6 %

2011

1,5 %

2012

1,1 %

2013

1,1 %

2014

0,9 %

2015

0,6 %