A_Ikke_NOKUS

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
3 2 A4S4
3 2 A4S4
4 2 A4S4

Svartittel:

Brødtekst:

Veilederen forutsetter at dette ikke er et NOKUS selskap

Veilederen forutsetter at dette ikke er et NOKUS selskap som har særskilte regler for skattelegging. Generelt kan man si at dersom selskapet er eid mer enn 50% av utlendinger og/eller utenlandske selskaper eller dersom selskapet ikke er registret i et lavskatteland så er selskapet ikke et NOKUS selskap. For å lese mer om reglen for NOKUS beskatning se SkatteABC.