A_Infotekst_Valuta

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
10 2 (A4S3 or A4S4)
16 2 (A4S3 or A4S4)
16 2 (A4S3 or A4S4)

Svartittel:

Brødtekst:

Selskapet er utenlandsk og omsettes derfor sannsynligvis i en annen valuta enn NOK.

Når du skal beregne utbytter skal du bruke valutakursen på den dagen selskapet vedtok utdeling av utbytte. Når du skal beregne inngangsverdi og utgangsverdi ved gevinst og tapsberegning skal du bruke valutakursen den dagen handelen er foretatt. For formuesberegning skal du bruke valutakursen den siste dagen i året. Du kan bruke de offisielle valutakursene som offentliggjøres på Norges Bank