A_IngenSvar

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
1 2 A2S4 and (A6S2 or A8S2 or A11S2) and A13S2

Svartittel:

Brødtekst:

Ingen skattemessige effekter

Når du ikke eier aksjene ved utgangen av året, ikke har redusert beholdningen gjennom året og ikke har mottatt utbytter gjennom året, skal du ikke rapportere noe i skattemeldingen.