Noen temasider og kalkulatorer for hjelp med skattemeldingen (selvangivelsen) viser regelverk og satser for 2016. Innholdet vil være oppdatert med 2017-satser og regelverk før skattemeldingen for 2017 åpner i april.

A_Kjøp_Arb

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
40 2

Svartittel:

Brødtekst:

Fastsetting av inngangsverdi når aksjene er anskaffet gjennom arbeidsforhold

Inngangsverdien for aksjer kjøpt av ansatte til underkurs, er aksjens fulle omsetningsverdi på tidspunktet for den ansattes erverv av aksjen.