A_Kjøp_Arv14

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
44 2 A23S12 and (A25S1 or A25S2)

Svartittel:

Brødtekst:

Fastsetting av inngangsverdi når aksjene er anskaffet via arv eller gave etter 1/1-2014

Fra og med 2014 ble arveavgiftsloven opphevet og det ble innført et kontinuitetsprinsipp ved arv og gave. Kontinuitetsprinsippet går ut på at etterfølgeren skal overta arvelaters/givers skatteposisjoner.

Det betyr at du må finne den opprinnelige inngangsverdien som arvelater/giver hadde og benytte denne. Du har også rett til å benytte arvelater/givers ubenyttede skjermingsfradrag som et fradrag på utbyttebetaling og gevinstberegning.