Noen temasider og kalkulatorer for hjelp med skattemeldingen (selvangivelsen) viser regelverk og satser for 2016. Innholdet vil være oppdatert med 2017-satser og regelverk før skattemeldingen for 2017 åpner i april.

A_Kjøp_ArvEldre

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
46 2 A23S12 and (A25S4 or A25S5 or A25S6)

Svartittel:

Brødtekst:

Fastsetting av inngangsverdi når aksjene er anskaffet via arv eller gave før 1/1-2006

For aksjer ervervet ved arv og gave før 2006 gjaldt det diskontinuitet. Det vil si at inngangsverdien skulle settes til omsetningsverdien på ervervstidspunktet, begrenset oppad til et eventuelt arveavgiftsgrunnlag.

Det vil si at inngangsverdien er lik omsetningsverdien på ervervstidspunktet, men ikke høyere enn den verdien som ble brukt på aksjene ved beregningen av arveavgiften.