A_Kjøp_Derivat_Iår

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
41 2 A23S9 and A25S1

Svartittel:

Brødtekst:

Det er viktig å legge merke til at kjøp av aksjer via opsjon eller annet finansielt derivat, også medfører at opsjonen/derivatet er realisert. Opsjonen/derivatet skal skattemessig gevinstberegnes separat med en inngangsverdi og en utgangsverdi. Se veilederen for gevinstberegning av opsjoner for hvordan dette skal gjøres.