A_Kjøp_Fisjon

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
3 2 A23S4

Svartittel:

Brødtekst:

Hva blir inngangsverdien når du ervervet aksjene via en fisjon

Dersom den opprinnelige fisjonen var skattefri, må du du videreføre inngangsverdien på aksjene i overdragende selskap på aksjene du mottar i overtakende selskap med kontinuitet.. Var den opprinnelige fisjonen skattepliktig vil inngangsverdien være verdien på tidspunktet for fisjonen,. Den vil være lik det som ble lagt til grunn ved gevinst og tapsberegningen på fisjonstidspunktet fordelt på de nye selskapsaksjene.

Dette må du gjøre hvis du behandlet fisjonen som skattefri

Du må omfordele inngangsverdien på aksjene du hadde før fisjonen på aksjene du har fått etter fisjonen.. Denne inngangsverdien  skal brukes ved gevinst- og tapsberegning for aksjen. Du må gå tilbake i veilederen og velge den måten som disse aksjene ble anskaffet på, dersom du behandlet fisjonen skattefritt for å kunne vise hva gevinst- og tapsberegningen blir.

Husk at ervervstidspunktet for aksjene blir lik ervervstidspunktet for de opprinnelige aksjene som ble fisjonert.

Dette må du gjøre hvis du behandlet fisjonen som skattepliktig

Dersom du behandlet fisjonen som skattepliktig, kan du gå tilbake i veilederen og velge at aksjene ble kjøpt. Da er det verdien av aksjene som du brukte i beregningen av din gevinst- og tap i skattemeldingen (tidligere Selvangivelsen) på fusjonstidspunktet, som blir aksjenes inngangsverdi fordelt forholdsmessig mellom de nye aksjene.

Husk at kjøpstidspunktet da blir det samme som fisjonstidspunktet.