A_Kjøp_Fondsaksje

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
5 2 A23S10

Svartittel:

Brødtekst:

Fondsaksjer får sin inngangsverdi fra de opprinnelige aksjene

Inngangsverdien på fondsaksjer settes til en forholdsmessig andel av inngangsverdien til den eller de stamaksjer fondsaksjen knytter seg til. Inngangsverdien på stamaksjene reduseres tilsvarende..

Dette må du gjøre i veilederen

Du må gå tilbake i veilederen og velge ervervsmåten som du brukte på de opprinnelige aksjene som utdelte fondsaksjer.

Husk at ervervstidspunktet for aksjene blir lik ervervstidspunktet for de opprinnelige aksjene.