A_Kjøp_Gavekjøp14

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
34 2 A23S2 and (A25S1 or A25S2)

Svartittel:

Brødtekst:

Fastsetting av inngangsverdi når aksjene kjøpes med rabatt i gavekjøp etter 1/1-2014

Når du kjøper aksjene med en rabatt som skyldes at det lå en gavehensikt bak rabatten skal aksjenes inngangsverdi settes lik den inngangsverdien som giver hadde på aksjene. Dersom rabatten ikke skyldes at det lå en gavehensikt bak må du tilbake i veilederen og velge at aksjene ble kjøpt på vanlig måte.

Inngangsverdien skal i tillegg korrigeres for den eventuelle skattemessige gevinsten eller tapet som giveren hadde.