Alle temasider og kalkulatorer for hjelp med skattemeldingen (selvangivelsen) viser nå regelverk og satser for 2016. Innholdet vil være oppdatert med 2017-satser og regelverk før skattemeldingen for 2017 åpner i april.

A_Kjøp_GavekjøpEldre

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
35 2 A23S2 and not (A25S1 or A25S2)

Svartittel:

Brødtekst:

Fastsetting av inngangsverdi når aksjene kjøpes med rabatt i gavekjøp før 1/1-2014

Når du kjøper aksjene med en rabatt som skyldes at det lå en gavehensikt bak rabatten skal aksjenes inngangsverdi settes lik omsetningsverdien på gavetidspunktet. Dersom rabatten ikke skyldes at det lå en gavehensikt bak må du tilbake i veilederen og velge at aksjene ble kjøpt på vanlig måte.

Dersom gavekjøpet førte til at det måtte betales arveavgift skal inngangsverdien settes til det laveste beløpet av omsetningsverdien på gavetidspunktet og den verdi som ble lagt til grunn ved arveavgiftsberegningen.