A_Kjøp_Kjøpt

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
33 2 A23S1

Svartittel:

Brødtekst:

Fastsetting av inngangsverdi når aksjene kjøpes

Aksjenes inngangsverdi skal settes til det beløpet aksjene er kjøpt for pluss kjøpskostnader som kurtasje.