Noen temasider og kalkulatorer for hjelp med skattemeldingen (selvangivelsen) viser regelverk og satser for 2016. Innholdet vil være oppdatert med 2017-satser og regelverk før skattemeldingen for 2017 åpner i april.

A_Kjøp_Kjøpt

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
33 2 A23S1

Svartittel:

Brødtekst:

Fastsetting av inngangsverdi når aksjene kjøpes

Aksjenes inngangsverdi skal settes til det beløpet aksjene er kjøpt for pluss kjøpskostnader som kurtasje.