Alle temasider og kalkulatorer for hjelp med skattemeldingen (selvangivelsen) viser nå regelverk og satser for 2016. Innholdet vil være oppdatert med 2017-satser og regelverk før skattemeldingen for 2017 åpner i april.

A_Kjøp_Konvert_Iår

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
43 2 A23S11 and A25S1

Svartittel:

Brødtekst:

Det er viktig å legge merke til at kjøp av aksjer via obligasjon medfører at den opprinnelige obligasjonen blir realisert. Obligasjonen skal også skattemessig gevinstberegnes med en inngangsverdi og en utgangsverdi. Se veilederen for gevinstberegning av obligasjoner.