A_Kjøp_TR_Iår

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
39 2 A23S8 and A25S1

Svartittel:

Brødtekst:

Vær oppmerksom på at dersom du på noe tidspunkt har solgt tegningsretter skal dette også skattemessig gevinst- og tapsberegnes som egne verdipapirer. Velg produkt "Derivat" og velg "Derivattype" Tegningsretter for å bli veiledet i hvordan du fyller ut skattemeldingen for realisasjon av derivater.