A_KorrInn_Fusjon

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
48 2 A26S3
42 2 A32S3

Svartittel:

Brødtekst:

Justering av inngangsverdi grunnet skattefri fusjon

Ved skattefri fusjon skal inngangsverdien på aksjene være lik den samlede inngangsverdien du hadde på de opprinnelige aksjene.

For aksjonærer som er realisasjonsbeskattet for tilleggsvederlaget (skjev utdeling), må inngangsverdien på vederlagsaksjene reduseres med den inngangsverdien som har inngått i gevinst-/tapsberegningen for de aksjer som anses realisert.

Skjermingsfradraget vil bli justert på samme måte.