A_KorrInn_IK

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
47 2 A26S2
41 2 A32S2

Svartittel:

Brødtekst:

Justering av inngangsverdi grunnet utbetaling av innbetalt kapital

Når du har mottatt tilbakebetaling av innbetalt kapital reduseres inngangsverdien med det utbetalte beløpet. Du må finne ut hvor mye du har fått utbetalt per aksje og tidspunktet for utbetalingen.