A_KorrInn_KapInn

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
53 2 A26S8
47 2 A32S8

Svartittel:

Brødtekst:

Justering av inngangsverdi grunnet innbetaling av ny aksjekapital

Inngangsverdien på aksjene skal korrigeres opp med det ekstra beløpet som er betalt inn til selskapet i forbindelse med økningen av aksjekapitalen.