A_KorrInn_Oppreg_89_Not

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
57 2 (A4S1 or A4S3) and A25S6
51 2 (A4S1 or A4S3) and A31S6

Svartittel:

Brødtekst:

Oppregulering av inngangsverdi for aksjer ervervet i 1989 eller tidligere

For aksjer du har kjøpt eller arvet før 1989, og som var notert på utenlandsk børs i 1991, kan du kreve oppregulering av inngangsverdien til siste kursnoterte verdi i desember 1991.

Var aksjen notert både på norsk og utenlandsk børs i 1991, skal norsk børsnotering legges til grunn som oppregulert inngangsverdi.