A_KorrInn_RISK_NO

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
60 2 (A4S1 or A4S2) and (A25S4 or A25S5 or A25S6)
54 2 (A4S1 or A4S2) and (A31S4 or A31S5 or A31S6)

Svartittel:

Brødtekst:

RISK justering av inngangsverdi for aksjer ervervet før 2006

Inngangsverdien skal oppjusteres eller nedjusteres med en årlig RISK- verdi for hvert av årsskiftene du har eid aksjene mellom 1992 og 2005.

RISK verdien fastsettes individuelt for hvert aksjeselskap. http://www.skatteetaten.no/no/Person/Aksjer-og-verdipapirer/RISK/ Her finner du en oversikt over RISK for aksjeselskaper hjemmehørende i Norge.

RISK justering kan føre til negativ inngangsverdi. Du kan risikere at en eventuell skattepliktige gevinst blir høyere enn utgangsverdien.