A_KorrInn_RISK_Utl

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
61 2 (A4S3 or A4S4) and (A25S4 or A25S5 or A25S6)
55 2 (A4S3 or A4S4) and (A31S4 or A31S5 or A31S6)

Svartittel:

Brødtekst:

RISK justering av inngangsverdi for utenlandske aksjer ervervet før 2006

Dersom selskapet ligger i et EØS land kan du kreve at inngangsverdien skal oppjusteres eller nedjusteres med en årlig RISK- verdi for hvert av årsskiftene du har eid aksjene mellom 1992 og 2005.

For å kreve RISK justeringen må du selv fremskaffer den nødvendige dokumentasjonen. For de fleste land vil det si selskapets skattemelding med vedlegg. Dokumentasjonen må vedlegges for samtlige år du har eid aksjene. Du er selv ansvarlig for å oversette de utenlandske skattemeldingene/vedleggene til norsk.

Se Finansdepartementets brev om dette: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/risk-regulering-av-aksjer-i-selskap-hjem/id479645/?id=479645

RISK justering kan føre til negativ inngangsverdi. Du kan risikere at en eventuell skattepliktige gevinst blir høyere enn utgangsverdien.