A_KorrInn_SluttTxt

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
62 2 A25S4 or A25S5 or A25S6 or A26S2 or A26S3 or A26S4 or A26S5 or A26S6 or A26S7 or A26S8 or A26S9 or A26S10
56 2 A31S4 or A31S5 or A31S6 or A32S2 or A32S3 or A32S4 or A32S5 or A32S6 or A32S7 or A32S8 or A32S9 or A32S10

Svartittel:

Brødtekst:

Dersom det har skjedd flere korrigeringer i aksjens levetid som medfører justering av inngangsverdien, er det viktig å gjøre korrigeringene i riktig rekkefølge. Rekkefølgen bestemmes av datoene for når de enkelte korrigeringene har inntruffet. Tidspunktene for når justeringene skjer kan også påvirke inngangsverdien som benyttes til å beregne det totale skjermingsfradraget.