A_KorrInn_Splitt

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
50 2 A26S5
44 2 A32S5

Svartittel:

Brødtekst:

Justering av inngangsverdi grunnet aksjesplitt

Inngangsverdien på de opprinnelige aksjene splittes ut på de nye aksjene.

Hadde du opprinnelig 1 aksje med inngangsverdi på 100, og denne splittes opp til 2 aksjer, blir inngangsverdien på hver av de nye aksjene 50.

Skjermingsfradraget pr aksje vil bli justert på samme måte.