A_KorrInn_UlovUtb

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
55 2 A26S10
49 2 A32S10

Svartittel:

Brødtekst:

Justering av inngangsverdi grunnet tilbakebetaling av skattelagt ulovlig utbytte

Når du helt eller delvis betaler tilbake et ulovlig utbetalt utbytte som tidligere er beskattet, og tilbakebetalingen ikke motregnes mot annen utbyttebetaling, skal inngangsverdien oppjusteres som om innbetalingen var ny innbetalt kapital.

Du skal oppjustere inngangsverdien med størrelsen på det tilbakebetalte lånet fordelt på antall aksjer du eier.