A_KorrInn_UtbLån

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
54 2 A26S9
48 2 A32S9

Svartittel:

Brødtekst:

Justering av inngangsverdi grunnet tilbakebetaling av lån tidligere skattelagt som utbytte

Når du helt eller delvis betaler tilbake et lån som tidligere er beskattet som utbytte, og tilbakebetalingen ikke motregnes mot annen utbyttebetaling, skal inngangsverdien oppjusteres som om innbetalingen var ny innbetalt kapital.

Du skal oppjustere inngangsverdien med størrelsen på det tilbakebetalte lånet fordelt på antall aksjer du eier.