Alle temasider og kalkulatorer for hjelp med skattemeldingen (selvangivelsen) viser nå regelverk og satser for 2016. Innholdet vil være oppdatert med 2017-satser og regelverk før skattemeldingen for 2017 åpner i april.

A_Mottatt_IK_IkkeOB

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
13 2 (A2S2 or A2S3) and not A4S1
19 2 (A2S2 or A2S3) and not A4S1
19 2 (A2S2 or A2S3) and not A4S1

Svartittel:

Brødtekst:

Tilbakebetaling av innbetalt kapital

Tilbakebetaling av innbetalt kapital er en skattefri utbetaling fra selskapet. Det forutsetter at selskapet ikke har betalt ut mer penger til deg enn det som opprinnelig er betalt inn på aksjene.

Du er selv ansvarlig for å kunne dokumentere at utbetalingen stemmer med tidligere innbetalt kapital på aksjene. Denne dokumentasjonen må du ta vare på slik at du kan oversende dette til Skatteetaten ved forespørsel.

Dersom det viser seg at utbetalingen skulle vært skattemessig behandlet som utbytte, kan du bli ilagt tilleggsskatt. Du finner mer informasjon om reglene for klassifisering av tilbakebetaling av innbetalt kapital lengre ned på siden.