A_Mottatt_IK_OsloBørs

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
12 2 (A2S2 or A2S3) and A4S1
18 2 (A2S2 or A2S3) and A4S1

Svartittel:

Brødtekst:

Tilbakebetaling av innbetalt kapital

Tilbakebetaling av innbetalt kapital er en skattefri utbetaling fra selskapet. Det forutsetter at selskapet ikke har betalt ut mer penger til deg enn det som opprinnelig er betalt inn på aksjen.

Det er viktig at du tar vare på dokumentasjon som bekrefter at det er tilbakebetaling av innbetalt kapital. På forespørsel må du kunne oversende dette til Skatteetaten.

Du er ansvarlig for at klassifiseringen er korrekt. Dersom det viser seg i ettertid at selskapet har gjort en feil og utbetalingen skulle vært klassifisert som utbytte, kan du bli ilagt tilleggsskatt. Du finner mer informasjon om reglene for klassifisering av tilbakebetaling av innbetalt kapital lengre ned på siden.