A_NorskeAksjer_OB

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
2 2 A4S1
2 2 A4S1
2 2 A4S1

Svartittel:

Brødtekst:

Alle aksjer notert på Oslo Børs skal være forhåndsutfylt på skattemeldingen

Aksjer som er notert på Oslo Børs skal være forhåndsutfylt på skattemeldingen. Du må sjekke at Aksjeoppgaven – RF-1088 inneholder informasjon om;

  • alle aksjer du eier ved utgangen av året
  • utbytte du har mottatt gjennom året
  • aksjesalg som er foretatt gjennom året

For å sjekke dette må du finne fram Aksjeoppgaven og i denne veilederen velger du Aksjetype: "Aksjer som står på Aksjeoppgaven (RF-1088)".