A_NorskeAksjer_Unot

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
1 2 A4S2
1 2 A4S2
3 2 A4S2

Svartittel:

Brødtekst:

Alle norske aksjer skal være forhåndsutfylt på skattemeldingen

Norske aksjer skal i utgangspunktet være forhåndsutfylt på skattemeldingen.

 Du må sjekke at Aksjeoppgaven – RF-1088 inneholder informasjon om;

  • alle aksjer du eier ved utgangen av året
  • utbytte du har mottatt gjennom året
  • aksjesalg som er foretatt gjennom året

Dersom aksjen ikke er oppført i Aksjeoppgaven eller det står i Aksjeoppgaven at du skal bruke RF-1059, må  du selv føre gevinster, tap, utbytte og formue i Skattemeldingen.